מגילת אסתר – אוסף צירופי מקרים בהשגחה פרטית

בשבת שלפני פורים קוראים בבתי הכנסת את פרשת זכור המצווה אותנו על מחיית עמלק. צריך לזכור את מה שעמלק עשה לנו: “אשר קרך בדרך”. “קרך” מלשון מקרה, שעמלק אמר על כל הנסים המופלאים שהיו ביציאת מצרים שהכול היה מקרה. במקרה היו עשר מכות, במקרה הים נחלק לשניים, במקרה ישראל גברו על מצרים, הכל במקרה. ידוע … המשך לקרוא מגילת אסתר – אוסף צירופי מקרים בהשגחה פרטית