בע"ה נעשה ונצליח
אור נקי רוני פיזנטי

האתר אור נקי הוא איחוד אתרי יהדות ופרויקטים שונים לזיכוי הרבים, ביניהם ״ללא גזל״ ו״אמונה״. על מנת להנגיש לכל יהודי תוכן כשר, נקי ואיכותי בחינם. מסע לעומק פנימיות הנפש ולחיזוק האמונה, בשפה ברורה המתאימה לכל יהודי, בפשטות ובגובה העיניים. מוגש על ידי ראובן (רוני) פיזנטי, מחבר הספרים ״מחפשים את האמת״ ו״מהפרשה לחיינו״. למידע נוסף לחצו כאן

מסכות, רעשנים ובלי הרבה חטאים – ללמוד איך פורים האמתי צריך להיות

ראובן (רוני) פיזנטי | 10 במרץ 2011 | הלכות מעשיות למתחילים | פורים

פורים הוא זמן שמחה גדול לישראל. יהודים רבים חוגגים את היום הנפלא הזה בתחפושות, מסיבות, אזני המן, שירים וריקודים והרבה יין. אבל לפני שהיום הנהדר הזה הופך להוללות שרחוקה שנות אור מהמשמעות האמתית המקורית של פורים (לא לחינם נאמר “נהפוך הוא”, שהיום עושים הכל הפוך), כדאי להבין מה צריך ומה לא צריך לעשות, כדי שבאמת ננצל את היום הזה לצמיחה והתעלות במקום לנפילה ענקית חס ושלום.

יום הפורים נועד לפקיחת עינינו ולגלות את ההסתר. לכן שם המגילה נבחר להיות “אסתר” שמרמז על ההסתר. ידוע שהקדוש ברוך הוא מוזכר במגילה ברמז בלבד ולא תמצאו שם שאף לא אחד מדבר עליו. ברגע שאנו קוראים ברצף את כל המגילה, מתחילתה ועד סופה, אנו יכולים להבין שאת כל צירופי המקרים הפלאיים עשה הקדוש ברוך הוא.

זוהי משמעות יום הפורים. להבין שבתוך ההסתר, אפילו שלא רואים אותו בעיניים, נמצא הקדוש ברוך הוא. ואם נתבונן לעומק, וננסה לסדר את הפזל הגדול סביבנו, נוכל למצוא אותו גם בחיינו.

הבעיה היא שלצערנו היום חזר ההסתר לפורים, ושוב שכחנו מהקדוש ברוך הוא. אנשים “חוגגים” את פורים במסיבות מעורבות גברים ונשים במועדונים וחושבים שהם באמת עושים דבר טוב לפי היהדות. בנות ישראל הקדושות מוצאות בתחפושות תירוץ כדי להסתובב בצורה מופקרת וחושפנית שהפוכה מכל ערך יהודי.

גברים מתחפשים לנשים ולהפך ובכך עוברים על איסור “לא ילבש”. אנשים משתכרים ועוברים על איסורים רבים בלי להיות מודעים למעשים שלהם. ילדים משחקים בנפצים ועלולים לגרום לסכנה ממשית לאנשים שעלולים להיפגע ממש או להיבהל ולהסתכן. מרוב הקפצונים, הרעש וההמולה בתוך בית הכנסת כמעט ואי אפשר לשמוע את המגילה ואנשים לא יוצאים ידי חובה. וכך הכל הולך הפוך מהמשמעות הפנימית של הדברים.

צריך לדעת שדווקא מתוך ההארה הגדולה של פורים, ניתן להמריא לשחקים או ליפול לתהום. אפשר לקחת את הימים האלו לגלות את השם יתברך או חס ושלום להגיע לחושך והסתר גדולים יותר. הכל תלוי בצורה בה אנו מסתכלים על פורים ובמעשים שאנו עושים בזמן הזה. דווקא במקום שיש הרבה קדושה, כנגד זה יש גם הרבה טומאה. לכן צריך לפקוח עיניים ולהבין מה אנו עושים.

אפשר למשל לשתות יין, להתבסם ולשמוח עם דברי תורה כדי לקיים את מצוות הפורים בדרך הקדושה, או שאפשר להשתכר ואז לעשות דברים מזיקים ולצבור חטאים. אפשר לשמוח מתוך קיום של מצוות, או שאפשר להגיע להוללות וקלות ראש. אפשר להתעלות ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, או שאפשר ללבוש תחפושות לא צנועות ולהתקרב ליצר הרע. שתי הדרכים פתוחות לפנינו והבחירה בידינו כיצד נתייחס לפורים.

הדברים אולי נשמעים כלא מהנים במיוחד ו”הורסי מסיבות” למי שהורגל אחרת. אך אם זה מה שעשינו עד עכשיו, אז בעצם אף פעם לא חגגנו את פורים ואף פעם לא באמת שמחנו בשמחת היום הזה.

השמחה האמתית היא בלב, ולא שמחה חיצונית של מסיבות וקפצונים. כאשר אנו עושים רעש בחוץ, זה בדרך כלל אומר שאנו מנסים להסתיר את הריקבון שבפנים. כי ברגע שבפנים ישנה שמחה אמתית, אנו רק רוצים לשתוק וליהנות מהרגע.

אדם שרוצה לחוות את פורים כמו שיהודי צריך לחוות אותו יבחר לשמוע מגילה, לשלוח מנות ולחלק מתנות לאביונים. מצווה להרבות בסעודה ביום פורים ולשתות יין, אך כמובן שהכול בגדרי הצניעות ותוך הקפדה על ההלכה.

אם כתוצאה מההשקעה בסעודה או מהשכרות נריב עם בני הבית ונזנח את ברכת המזון, אז יהיה עדיף לוותר על זה. אין כל בעיה להתחפש, להרעיש ברעשנים או קפצונים, ולשיר ולרקוד. אך כל זה כאשר אנו שומרים על גדרי הצניעות וההלכה, שאם לא כן, יצא שכרנו בהפסדנו, כי אולי רצינו לקיים את מצוות פורים, אך עברנו על יותר איסורים ממה שקיימנו מצוות.

מעבר לכל הדברים המוזכרים, יותר מכל כדאי להבין את המשמעות של פורים. להתבונן קצת על המגילה, להבין את ההסתר, להסתכל על החיים שלנו ולראות איך שאנו נמצאים ממש באותו מצב כמו אז וכמו תמיד. להבין איך מכל זה אנו מוצאים את הקדוש ברוך הוא ומבינים שהוא כאן איתנו, שומר עלינו וכמו במגילה מסובב את כל העולם כך שבסופו של דבר תוכל לבוא אלינו הישועה.

הלכות פורים

ניסינו בסיעתא דשמייא לרכז כאן את עיקר ההלכות והמנהגים של פורים כדי שנזכה כולנו ללכת בדרך הקודש, נלמד כיצד להידבק בקדוש ברוך הוא ולשמוח שמחה אמתית של מצווה. השם יתברך יזכה אותנו ללמוד, ליישם ולהתעלות.

ביום יג’ באדר נוהגים להתענות “תענית אסתר”, זכר לנס פורים שעשה לנו השם יתברך לא בזכות הכוח והגבורה של ישראל, אלא בזכות התענית והתשובה שעשו ישראל ואז נהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. קטנים, מעוברות, מניקות וחולים אינם צריכים להתענות.

חייב אדם לקרוא את המגילה בליל פורים ולקרוא פעם נוספת ביום פורים. גם נשים חייבות בקריאת המגילה.

חייבים לקרוא מתוך מגילה כשרה ולכן מי שאין לו מגילה כשרה שומע משליח ציבור הקורא ממגילה כשרה. צריך לשמוע את כל המגילה מתחילתה ועד סופה ולא לדלג על שום מילה. אם לא שמע מילה משליח הציבור יקרא מהר בעצמו את אותה מילה ממגילה כשרה אם אפשר, ואם אי אפשר אז ממגילה לא כשרה שבחומש (רק כדי להשלים כמה מלים ולא לקרוא כך את כל המגילה) וימהר להגיע למקום של הקורא שיוכל להמשיך לשמוע ממנו.

אסור לדבר בעת קריאת מגילה, וראוי לא להביא ילדים קטנים מאוד לבית הכנסת שלא יפריעו למהלך הקריאה. יש לשים לב שאם מרעישים בעת הזכרת “המן”, אז צריך לשמוע את המלה עצמה “המן” (שגם היא חלק מהמגילה) וצריך להקשיב היטב ולא לפספס את המילה הבאה שאומר הקורא מפאת הרעש. כדאי לשבת קרוב לקורא המגילה כדי לשמוע היטב.

ברוב הערים קוראים את המגילה ביום יד’ באדר ובערים המוקפות חומה מימי יהושע בן נון (כמו ירושלים) קוראים ביום טו’ באדר. בערים עתיקות (כמו טבריה, חברון, יפו, עכו, צפת, לוד, באר שבע, חיפה) שבהן יש ספק אם הן מוקפות חומה מימי יהושע בן נון או לא קוראים את המגילה ביום יד’ בברכה, ונוהגים לחזור לקרוא את המגילה ביום טו’ בלי ברכה.

ביום פורים (דווקא ביום ולא בלילה) מלבד קריאת המגילה, יש חיוב לשלוח מנות, לתת מתנות לאביונים ולערוך סעודת פורים.

במשלוח מנות החיוב הוא לשלוח שתי מנות לאיש אחד. אם רוצים להרבות ולשלוח ליותר חברים או לשלוח יותר סוגי מאכל הרי זה משובח, אבל לכל הפחות ישלח שני סוגי מאכל לאדם אחד.

גם נשים חייבות במשלוח מנות, אך ישלחו איש לאיש ואישה לאישה (ולא ישלחו גברים לנשים או להפך). המקבל צריך לדעת מי השולח ולכן אם שלח בעילום שם לא קיים את המצווה.

מתנות לאביונים צריך לתת שתי מתנות לשני אביונים (כלומר מתנה אחת לכל אביון). אפשר לתת אוכל או כסף לקניית אוכל. החיוב הוא לתת ביום פורים עצמו, אבל אפשר לתת לגבאים כסף למתנות לאביונים לפני פורים כך שיהיו שליחים שלנו ויחלקו את המתנות ביום פורים עצמו.

מצווה לשמוח בפורים ולערוך סעודה עם בשר ויין. ראוי לעשות את הסעודה עם לחם ובברכת המזון מוסיפים “על הניסים”.

אם מתחפשים, אז חשוב לשמור על גדרי הצניעות. אסור לבנים לשים שמלה או להתחפש לבנות ולהפך. ישנו איסור לגבר ללבוש בגדי נשים ולאשה ללבוש בגדי גברים. כמובן שעל התחפושות להיות צנועות ואין שום היתר ללכת בתחפושת שאינה צנועה.

השם יזכה את כולנו להתעלות ולהתרומם בימים הקדושים האלו. נזכה לראות את הנסים העצומים שהשם יתברך עושה איתנו בכל רגע, נזכה לגלות את ההסתר ונצליח לראות את השם יתברך בתוך ההסתרה, גם מתוך ההרגלים והטבע. פורים שמח.

אודות כותב המאמר : ראובן (רוני) פיזנטי

אברך ויוצר שכותב מהלב עם המון אהבת ישראל. מחבר הספרים ״מחפשים את האמת״ ו״מהפרשה לחיינו״. מעביר שיעורים בגמרא ובהלכה בבית המדרש ״בית להשם״ בנתיבות. למידע נוסף

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 • רישום לעדכונים

 • כל תכני האתר פתוחים לכולם ללא צורך ברישום. הרישום הוא רק למי שרוצה לקבל דברי תורה ועדכונים מהאתר מפעם לפעם.

 • מחפשים את האמת – דיסק שמע

 • פרסומים אחרונים

 • שיר חיזוק – אל תתעלם

 • זכות הלימוד ודברי התורה

  • לעילוי נשמת דניאל בן ג׳ולי
  • להצלחת אופיר שלמה סוויסה בן אסתר
  • להצלחת יצחק שגיא זוזוט בן צביה סלביה
  • להצלחת ברוך אדרי בן עישה
  • להצלחת שמעון אלמליח בן אסתר
  • להצלחת שלמה כהן בן סימי

  למידע על בית המדרש ולתרומות לחצו כאן.

 • איך להיות מאושרים

 • כניסת מנהלים