בע"ה נעשה ונצליח
אור נקי רוני פיזנטי

האתר אור נקי הוא איחוד אתרי יהדות ופרויקטים שונים לזיכוי הרבים, ביניהם ״ללא גזל״ ו״אמונה״. על מנת להנגיש לכל יהודי תוכן כשר, נקי ואיכותי בחינם. מסע לעומק פנימיות הנפש ולחיזוק האמונה, בשפה ברורה המתאימה לכל יהודי, בפשטות ובגובה העיניים. מוגש על ידי ראובן (רוני) פיזנטי, מחבר הספרים ״מחפשים את האמת״ ו״מהפרשה לחיינו״. למידע נוסף לחצו כאן

השפע מגיע לעולם דרך הצדיקים – פרשת ויחי

ראובן (רוני) פיזנטי | 25 בדצמבר 2012 | פרשת ויחי

בסוף פרשת ויחי מסופר על מותו של יעקב אבינו. הכתוב אומר “ויבכו אותו מצרים שבעים יום” (בראשית נ’, פסוק ג’). ברור לכולנו שבניו של יעקב הצטערו עד מאוד על פטירתו, די מובן גם שנכדיו, קרוביו ומכריו שבאו אתו למצרים בוודאי כאבו את הכאב הנורא. אבל בכלל לא ברור מדוע המצרים בכו כל כך הרבה?

וכי באמת אכפת למצרים מאיזה עברי שנפטר? הרי הם שונאים את העברים, אז מדוע היו צריכים לבכות? וגם אם נאמר שאכן הצטערו מסיבה כלשהי, אז היינו מבינים אם היו בוכים מעט, אבל מדוע לבכות כל כך הרבה במשך שבעים יום?

רש”י מפרש שכלה הרעב והיו מי הנילוס מתברכים בזכותו של יעקב, לכן הצטערו על פטירתו. כלומר זה לא שהיה להם אכפת מיעקב, אלא שעד עכשיו שרתה הברכה במצרים בזכותו, וכעת ארץ מצרים כבר לא מבורכת. כשהמצרים מבינים שבמקום שבע שנות רעב הם קיבלו רק שנתיים כיוון שבא יעקב והביא אתו ברכה שסיימה את הרעב, אז בוודאי שצר להם כאשר הוא נפטר מהעולם. כשהם מבינים שהנילוס מתברך ויש להם שפע והצלחה בזכותו של יעקב, אז הם מבינים היטב שכעת עם פטירתו תסתלק הברכה מהם.

צריך להבין את משמעות הדברים. כאשר צדיק נמצא במקום מסוים, הוא נותן ברכה לאותו המקום. השפע שיורד אלינו מלמעלה מגיע דרך הצדיקים. כשצדיק לומד תורה לשם שמיים, הוא מביא פרנסה טובה לסביבתו. כאשר צדיק מתפלל היטב, פתאום אנשים מבריאים ממחלות. כאשר צדיק עושה מעשה טוב, אנשים זוכים להצלחה. כל השפע שאנו מקבלים מגיע בזכות הצדיקים. לכן כה חשוב לדאוג לצדיקים, להשתדל להימצא בסביבתם, לסייע בכל מה שאפשר ולשאוב מעט מאורם העצום.

בנוסף צריך להבין מהיכן אותו צדיק זוכה למעלה הזו ומאיפה הוא שואב את הכוח והעצמה להשפיע כל כך על העולם. מדוע התפילות שלו מקובלות יותר, מדוע גזרותיו מתקיימות ומדוע בשמיים רוצים לעשות את רצונו?

הדבר ברור שלצדיק יש חיבור מיוחד לעולמות העליונים דרך עבודת השם שהוא מעלה. התורה והמצוות שלו והדבקות בהשם יתברך הן שמביאות אותו לחיבור לעולם רוחני מופלא שמשם הוא שואב כוח עצום להשפיע.

גם בתוך כל אחד מאיתנו נמצא צדיק שיכול להביא שפע רב לעולם. לכל אחד מאיתנו יש כוח והשפעה רבה על העולמות העליונים. אמנם ככל שהאדם קרוב להשם יתברך כך זה עובד בצורה חזקה יותר, אבל גם יהודי רחוק לגמרי יכול לעשות מהפכות עצומות באיזו מצווה קטנה, תפילה או לימוד תורה.

כאשר אנו קובעים לעצמנו חמש דקות ללימוד תורה, אנו בוראים מלאכים בעולמות עליונים שמורידים שפע לעולם. פתאום מישהו ברחוב הסמוך מקבל הארה רוחנית ומחליט להימנע מעבירה כלשהי. אנו מתפללים כמו שצריך ואז פתאום זוג שלא הצליח להביא ילדים לעולם זוכה להיפקד. אנו בוחרים בעשיית מצווה ובכך מונעים סכסוך בין חברים טובים שכמעט והפכו לאויבים.

כל בחירה שלנו בטוב משפיעה על העולמות העליונים ומביאה טוב לעולם. פעמים רבות אנו לא נראה את הדברים מול העיניים, וכך נוכל לחשוב שאולי חס ושלום התפילה שלנו לא נענית, או שהמצוות שלנו אינן שוות, אך האמת היא שכל מעשה קטן מרעיד עולמות למעלה ומשנה את כל המציאות של חיינו וחיי הסובבים אותנו.

אפשר לראות את הדברים היטב בפרשיות האחרונות בכך שיוסף בחר לברוח מעבירה עם אשת פוטיפר וכתוצאה מזה הפך למלך ושליט שנותן את השפע לכל מצרים ולכל העולם. כשאנו קוראים את סיפורי התורה הכל נראה ברור ומובן. אבל תארו לכם שיוסף עצמו שמנע את עצמו מהחטא, הושלך כתוצאה מאותה הימנעות לכלא למשך שתיים עשרה שנה. היום אנחנו חכמים ויודעים שבזכות זה הפך למלך, אבל כשחווים את הדברים במציאות אז לא רואים את הקשר וחושבים שאולי חס ושלום היה עדיף לחטוא.

אדם שאינו מתבונן היה עלול לכפור ולחשוב שלא משתלם לקיים מצוות שהרי רק רע יצא לו מזה. אך אם מתבוננים היטב בתמונה הגדולה אפשר לראות איך הכל התגלגל למקום טוב ואיך מעשה קטן הוריד שפע עצום לכל העולם.

לפעמים אנו חושבים בצורה גשמית מדי, מבלי להבין שאנו רואים תמונה מצומצמת. יש עולמות עליונים ומציאות אמתית שונה לחלוטין מזו שאנו מכירים, בעוד שאנו חיים בעולם של דמיון בנקודה מאוד מצומצמת. מאותה נקודה מצומצמת, זה אולי נראה מצחיק להתפלל מול קיר וכאילו לדבר לעצמנו, לדקדק בהלכות שבת שנראות כלא מועילות או לעשות דברים מוזרים אחרים כמו לטבול במקווה או להניח תפילין. כי אנחנו רואים את החומר, אבל לכל דבר יש שורש רוחני מאחוריו.

אדם שחושב בצורה מצומצמת שרק מה שהוא רואה זה מה שיש, בוודאי לא יוכל להבין את הדברים. אבל אדם שיודע מה זו תורה ומבין שהשם יתברך משגיח עלינו יוכל בקלות להבין שכל הדברים האלו שלכאורה נראים תמוהים מאוד, דווקא הם אלו שעוזרים לנו בחיים.

התפילה היא זו שמביאה לנו את הפרנסה באמת. לימוד התורה של האברכים החשובים הוא זה ששומר על המדינה שלנו מפורענויות של האויבים המקיפים אותנו. כמובן שנדרשת מאיתנו גם השתדלות גשמית, אך צריך לזכור ששיתוף הפעולה הוא זה שמביא לתוצאות הטובות ביותר. כך אם נתפלל היטב על הפרנסה, נגלה סיעתא דשמייא כשנלך לעבוד. אם האברכים ילמדו בצורה טובה, החיילים יזכו לראות נסים גדולים מול עיניהם ולנצח כל אויב. אם נניח תפילין בכוונה בבוקר, נזכה להצלחה במשך כל היום. כל מצווה שנעשה מתוך כוונה ולשם שמיים, תבוא לזכותנו ותוריד לנו שפע עצום מלמעלה.

חשוב להישאר תמיד עם אמונה ולזכור את הדברים. כי כאשר יתארו למשל בחדשות מקרה שהתרחש, אף שדרן לא יספר לנו שהנשמה ההיא הגיעה לתיקון שלה ולכן עלתה לגן עדן לקבל את השכר, ושהמעשים הטובים שלה הורידו שפע לעולם. אלא יכניסו אותנו לדיכאון ויאוש כשיאמרו לנו שההוא נפטר במוות טרגי כי היה במקרה במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון לרוע מזלו. כאשר אנו חיים יותר מדי את העולם הגשמי, אנו שוכחים חס ושלום שיש מי שמשגיח ומכוון את הדברים.

תארו לכם שהיו אנשים חסרי דעת שאוהבים לאכול רק סופגניות כל היום, מבלי להבין שיש קשר בין האכילה לעליה במשקל ולבעיות בריאותיות. אותם אנשים היו יכולים לשקול מאתיים ק”ג, להיות מחוסרי ויטמינים ולסבול ממחלות, אך להמשיך לאכול סופגניות במרץ וכל זה בזמן שהם בוכים על המשקל העודף והמחלות.

אילו היינו מספרים להם את הקשר בין הדברים הם היו צוחקים עלינו, שהרי רואים שאדם אוכל סופגנייה והוא לא עולה במשקל באותו הרגע והוא גם לא נהיה חולה. אדם שמסתכל בשטחיות על הדברים רק עם מה שעיניו רואות לא יתקדם לשום מקום. אך אם מתבוננים בדברים ומסיקים מסקנות נכונות אפשר לעשות שינויים ולהביא שפע טוב לחיינו.

כמו אותם אנשים שיכולים להימנע מאכילת סופגניות, לאכול דברים בריאים ומזינים ובכך לרדת במשקל ולהגיע לבריאות טובה, גם אנחנו יכולים להימנע מעבירות ובכך להביא שפע לחיים. כל מצווה שאולי נראית בשטחיות כלא יעילה, עושה רעש גדול ומורידה שפע עצום לעולם. כל תפילה שלנו יוצרת מציאות חדשה. ההשפעה שלנו היא כל כך עצומה, אך כמו הסופגניות, אי אפשר לראות את הדברים בצורה גשמית מול העיניים, אלא אפשר להבין ולהרגיש אותם רק כשחוקרים ומתבוננים בדברים.

שנזכה בע”ה להוריד שפע גדול לנו ולכל העולם כמו יעקב אבינו שהביא אתו ברכה לארץ מצרים, ושבזכות השפע הזה ייבנה בית המקדש ונזכה לגאולה השלמה.

אודות כותב המאמר : ראובן (רוני) פיזנטי

אברך ויוצר שכותב מהלב עם המון אהבת ישראל. מחבר הספרים ״מחפשים את האמת״ ו״מהפרשה לחיינו״. מעביר שיעורים בגמרא ובהלכה בבית המדרש ״בית להשם״ בנתיבות. למידע נוסף

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 • מחפשים את האמת – דיסק שמע

 • פרסומים אחרונים

 • שיר חיזוק – אל תתעלם

 • זכות הלימוד ודברי התורה

  • לעילוי נשמת דניאל בן ג׳ולי
  • להצלחת אופיר שלמה סוויסה בן אסתר
  • להצלחת יצחק שגיא זוזוט בן צביה סלביה
  • להצלחת ברוך אדרי בן עישה
  • להצלחת שמעון אלמליח בן אסתר
  • להצלחת שלמה כהן בן סימי

  למידע על בית המדרש ולתרומות לחצו כאן.

 • איך להיות מאושרים

 • כניסת מנהלים