בע"ה נעשה ונצליח
אור נקי רוני פיזנטי

האתר אור נקי הוא איחוד אתרי יהדות ופרויקטים שונים לזיכוי הרבים, ביניהם ״ללא גזל״ ו״אמונה״. על מנת להנגיש לכל יהודי תוכן כשר, נקי ואיכותי בחינם. מסע לעומק פנימיות הנפש ולחיזוק האמונה, בשפה ברורה המתאימה לכל יהודי, בפשטות ובגובה העיניים. מוגש על ידי ראובן (רוני) פיזנטי, מחבר הספרים ״מחפשים את האמת״ ו״מהפרשה לחיינו״. למידע נוסף לחצו כאן

הגנבים גונבים מהקדוש ברוך הוא – פרשת ויקרא

ראובן (רוני) פיזנטי | 13 במרץ 2013 | פרשת ויקרא

פרשת ויקרא מתארת את סוגי הקרבנות השונים ודרך הקרבתם. רוב הפרשה מדברת על קרבנות הבאים לכפר על מצוות שונות שבין האדם למקום, אך לקראת סוף הפרשה מוזכר הדין של אדם שגוזל או מכחש. התורה אומרת “נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם” (ויקרא ה’, פסוק כא’).

כאמור, הפסוק מדבר על אדם שגוזל או מכחש, אז לכאורה מה הקשר ל”מעל בהשם”? נראה שיותר מתאים לומר “מעל באדם”, שהרי הגזלן גזל מחברו ולא מהקדוש ברוך הוא. אך העניין הוא שצריך לדעת שכאשר אנו גונבים מאדם כלשהו, אנו למעשה בראש ובראשונה גונבים מהקדוש ברוך הוא.

הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה והמצוות. מאותו הרגע שקיבלנו אותן, כל עבירה על אותם ציוויים מבטאת זלזול במי שציווה אותנו עליהם. כאשר אדם גונב, אז הוא חושב לעצמו שהוא לוקח לעצמו משל חברו. אך האמת היא שלאותו גנב כבר נקצב כמה ירוויח, וכן לאותו נגזל שגנבו ממנו נגזר כבר כמה יילקח ממנו.

יוצא שאותו גנב לא לקח דבר משל חברו, שהרי על פי חשבונות שמיים הוא היה צריך לקבל את הסכום שגנב והנגזל היה צריך להפסיד את אותו הסכום. אם לא בדרך כזו, אז הדבר היה מתגלגל בדרך אחרת, אבל בכל מקרה בסופו של דבר זה מה שהיה קורה. העבירה האמתית כאן היא שעבר על ציווי השם שציווה אותו “לא תגנוב”. השם יתברך ציווה אותנו להתרחק מגזל ואותו אדם כאילו חס ושלום “מצפצף” על הציוויים שקיבל. הבעיה של אותו גנב היא לא עם האדם השני, אלא עם הקדוש ברוך הוא.

הדבר נכון גם לגבי כל שאר הציוויים שקיבלנו. גם המצוות שבין אדם לחברו מבטאות את הקשר שבין האדם למקום. אף אחד לא יכול להזיק לאדם אחר, שהרי כל מה שמגיע לאדם זה בהשגחה פרטית מלמעלה. אם אנו רואים שאדם אחד הזיק לחברו, זה אומר שאותו אדם פתח חשבון עם הקדוש ברוך הוא, בעוד שהניזוק סגר חשבון ישן בו היה צריך להינזק מסיבה כלשהי וזו הדרך שסובבו לו מהשמיים. אותו מזיק בחר לעבור על ציווי השם ובכך הוא חטא לקדוש ברוך הוא. לכן הנפש החוטאת מעלה “מעל בהשם”, כי החשבון של כל אחד מאיתנו הוא ישירות עם הקדוש ברוך הוא.

מתוך הדברים נוכל להבין שאף אדם לא יכול להזיק לנו מתוך בחירה. מהשמיים מגלגלים את האדם שיזיק לנו על פי חשבונות מדויקים. כך גם אנחנו לא יכולים להשפיע על אדם אחר, שאם נעשה לאותו אדם טוב או לא טוב, זה רק מפני שהשם יתברך גזר עליו שיהיה לו כך.

אבל בכל זאת הבחירה בידינו ואנחנו יכולים לבחור אם להיות אלו שפועלים עבור עניין מסוים, אם טוב ואם פחות טוב. אם נגזר לאדם שיגנבו ממנו, זה עניין שלו עם הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו לא צריכים להיות אלו שמוציאים את הדברים לפועל. יש הרבה שליחים למקום ובוודאי שיוכלו לסובב מהשמיים את הדבר בדרכים חלופיות. אם בכל זאת נבחר חס ושלום לגנוב או לעשות דבר לא טוב, אז אנו פותחים דין עם הקדוש ברוך הוא.

לפעמים נראה לאנשים שהם משפיעים. שאם הם משיגים דברים שלא ביושר, אז כאילו שהם הרוויחו מאחרים דבר שלא היו יכולים לקבל בצורה אחרת. שאם הם גנבו סכום כסף, הצליחו להוציא משהו מחברת הביטוח או שרימו מישהו, אז כביכול הם התעשרו על חשבונם. אבל האמת היא שכל מה שנעשה היה צריך להיעשות על פי חשבונות שמיים. רק שבמקום לקבל את אותו הכסף בדרך ישרה וטובה, כעת הם השיגו את הכסף בדרך לא טובה וגרמו שתהיה עליהם תביעה מהשמיים.

אדם צריך לעשות כל מה שביכולתו להתרחק מהגזל ומדברים לא טובים ולהשתדל תמיד להיות ישר וללכת בדרך האמת. אדם כזה יקבל את כל מה שבכל מקרה מגיע לו מהשמיים בצורה טובה ונקיה. חבל שאדם יביא עצמו להיתבע על עבירות שעשה כדי להשיג את מה שהשיג בצורה לא טובה. במקום זה הוא יכול להשיג את אותם הדברים, ולזכות לברכה באותם הדברים שיביאו לו השגות נוספות והצלחה מרובה.

השם יזכה אותנו לראות אותו תמיד כנגד עינינו כך שלא נעשה שום עבירה ואת כל מעשינו נעשה מתוך יושר והליכה בדרך השם יתברך.

אודות כותב המאמר : ראובן (רוני) פיזנטי

אברך ויוצר שכותב מהלב עם המון אהבת ישראל. מחבר הספרים ״מחפשים את האמת״ ו״מהפרשה לחיינו״. מעביר שיעורים בגמרא ובהלכה בבית המדרש ״בית להשם״ בנתיבות. למידע נוסף

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 • רישום לעדכונים

  Loading
 • כל תכני האתר פתוחים לכולם ללא צורך ברישום. הרישום הוא רק למי שרוצה לקבל דברי תורה ועדכונים מהאתר מפעם לפעם.

 • מחפשים את האמת – דיסק שמע

 • פרסומים אחרונים

 • שיר חיזוק – אל תתעלם

 • זכות הלימוד ודברי התורה

  • לעילוי נשמת דניאל בן ג׳ולי
  • להצלחת אופיר שלמה סוויסה בן אסתר
  • להצלחת יצחק שגיא זוזוט בן צביה סלביה
  • להצלחת ברוך אדרי בן עישה
  • להצלחת שמעון אלמליח בן אסתר
  • להצלחת שלמה כהן בן סימי

  למידע על בית המדרש ולתרומות לחצו כאן.

 • איך להיות מאושרים

 • כניסת מנהלים