למחות את הספק – פורים ופרשת זכור

ידוע שהקליפה הגדולה ביותר בעולם היא עמלק. ובזה תלוי כל תיקון העולם, שעמלק הוא כביכול האויב הגדול ביותר של השם יתברך ורק ברגע שיימחה זכר עמלק, אז תוכל לבוא הגאולה. שמו של הקדוש ברוך הוא כביכול לא שלם כל עוד ועמלק נמצא בעולם ורק ברגע שיימחה מהעולם אז הכל יבוא לתיקונו, שאז יהיה השם למלך … המשך לקרוא למחות את הספק – פורים ופרשת זכור