חייב כל אדם לישא אשה כדי לפרות ולרבות וכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו שופך דמים וממעט את הדמות וגורם לשכינה שתסתלק מישראל

שולחן ערוך - אבן העזר, סימן א', סעיף א'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך