הדבש והיין רע לקטנים ויפה לזקנים וכל שכן בימות הגשמים וצריך אדם לאכול בימות החמה שני שלישים מה שהוא אוכל בימות הגשמים.

משנה תורה להרמב"ם, הלכות דעות, פרק ד', הלכה יב'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך