כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה שנאמר לא תגזול.

משנה תורה להרמב"ם, הלכות גזילה ואבידה, פרק א', תחילת הלכה א'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך