אמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין מצוַת עשה בין מצוַת לא תעשה, ואפילו מצווה של דבריהם – לא ישמע לו.

הלכות כיבוד אב ואם, שולחן ערוך - יורה דעה, סימן רמ', סעיף טו'

הלכות מתחלפות באדיבות אמונה
לחץ כדי להוסיף לאתרך