בע"ה נעשה ונצליח
אור נקי רוני פיזנטי

האתר אור נקי הוא איחוד אתרי יהדות ופרויקטים שונים לזיכוי הרבים, ביניהם ״ללא גזל״ ו״אמונה״. על מנת להנגיש לכל יהודי תוכן כשר, נקי ואיכותי בחינם. מסע לעומק פנימיות הנפש ולחיזוק האמונה, בשפה ברורה המתאימה לכל יהודי, בפשטות ובגובה העיניים. מוגש על ידי ראובן (רוני) פיזנטי, מחבר הספרים ״מחפשים את האמת״ ו״מהפרשה לחיינו״. למידע נוסף לחצו כאן

להיטהר ולהגיע אל הקודש – פרשת חקת

ראובן (רוני) פיזנטי | 28 ביוני 2017 | פרשת חקת

הפרשה עוסקת בדיני אפר פרה אדומה וכיצד לטהר את הטמאים. היום לצערנו אין לנו אפר פרה אדומה ולכן אין לנו דרך להיטהר. אבל מתוך הפסוקים, אולי אפשר ללמוד דרך רוחנית שתעזור לנו להיטהר בדרכינו.

התורה אומרת (במדבר יט, פסוק יח): “ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על האהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם”. ומובן שהפסוק מדבר על ההתעסקות עם מי הפרה כדי לטהר את הטמאים. אבל מעבר לפירוש הפשוט של הדברים, אפשר אולי למצוא שרמוזים שם עניינים נוספים בקשר להיטהרות הרוחנית של האדם.

ולקח אזוב, כלומר לקח אדם פשוט וקטן, מהירודים והפחותים. שהאזוב מייצג דבר נמוך ושפל, כמו “אזובי קיר” (מועד קטן כה:), שהרי זהו צמח נמוך ומכופף.

וטבל במים, שידוע שאין מים אלא תורה. שצריך לטבול את אותו אדם פשוט בתוך המים של התורה כך שתשפיע עליו ותטהר אותו. ואז אותה תורה משפיעה עליו ומגדלת אותו.

איש טהור, שאותו אדם שמלמד אחרים ומשפיע, יהיה טהור וירא שמיים בעצמו, אחרת הכל יהיה עקום מהשורש. שיש כאלו שמלמדים דברי כפירה ומציגים את זה בתור חלק מהתורה, ולכן צריך שהכול יהיה טהור. לכן חשוב מאוד לבחור תלמיד חכם ירא שמיים וראוי שידריך אותנו.

והזה על האהל, שאדם שרוצה להתקרב צריך לבסס לעצמו בית מתאים שבו הוא יוכל להתנהל בדרך התורה. לטהר את המקום בו הוא נמצא. המקום שאדם נמצא בו משפיע מאוד. הרי איך יוכל לגור במקום בו הכל מסביב טמא ונוגד את דרך התורה הקדושה? איך יוכל להתקדם בצורה כזו כשהוא מוקף בניסיונות ויצרים? לכן צריך לעשות שינויים ולהתאים את סגנון החיים ומרחב המחיה לדרך החדשה.

ועל כל הכלים, לקחת את כל הכלים הטמאים ולהפוך אותם לטהורים. וצריך לדעת שיש לכל אדם כלים רבים בבעלותו, ולאו דווקא כלים חומריים, אלא גם כלים רוחניים. לקחת את הכישרונות, התחביבים, ההשגות, הרכוש וכל הדברים שהיו לאדם מהעבר, ששימשו אותו לדברי חול או אפילו לדברי איסור, ובמקום לזרוק את הכל צריך לקחת ולטהר אותם. להשתמש בכל הכלים האלו לקודש. לקחת את דברי החול שהשתמשנו בהם בטומאה בעבר, ולהשתמש בהם כעת בקדושה.

ועל הנפשות אשר היו שם, צריך לא לשכוח להעלות גם את הסביבה ביחד איתנו. צריך להטעים ממי התורה הקדושה לכל בני הבית, למשפחה, לחברים ולכל הסביבה וכך להשפיע על כולם. לאחר שאותו אזוב התעלה והפך לטהור, לא צריך לנתק את הקשר עם כל האנשים שהכיר, אלא צריך לנסות להשפיע עליהם, לקרב גם אותם, לטהר אותם, לתת להם את האפשרות לעבור את התהליך שהוא עצמו עבר ולהפוך גם אותם מאזוב לאיש טהור. כך כולם סופגים ומתעלים.

והזה הטהור על הטמא, שכל אדם שהופך לטהור, יכול לטהר את הסביבה שלו. הוא יכול להשפיע על אחרים שנמצאים עדיין בטומאה, לקרב ולטהר אותם. הוא יכול לקחת דברים טמאים ולטהר אותם. לקחת חפצים ששימשו לעבירות ולטומאה ולהשתמש בהם לצורך קדושה. כך אותו אדם שנטהר יכול לקחת את כל מה שנמצא סביבו, לטהר את הכל ולהעלות למקום גבוה.

כל יהודי צריך לעבור את התהליך הזה. ולא מדובר רק על אנשים רחוקים שמתקרבים לדרך התורה, אלא שכל אדם הוא במובנים מסוימים סוג של אזוב. הרי לכל אדם יש נקודות חולשה שצריכות חיזוק, יש ניסיונות שקשה לו לעמוד בהם וכו’. באותן נקודות שטעונות שיפור, הוא כמו אותו אזוב שזקוק לאיש טהור שיטבול אותו במים.

לכן על האדם מוטל לטבול במים של התורה, לקבל הדרכה מתלמיד חכם ירא שמיים, לשנות את הדברים הלא טובים, לעצב לו סביבה תומכת שתקרב אותו למטרה, להשתמש בכל הכלים והיכולות שברשותו לקדושה וטהרה ולהשפיע עם כל זה על אחרים ועל כל הסביבה.

ובעצם בשביל זה בדיוק הגענו לעולם. לקחת גוף גשמי וחומריות כמו אזוב, ולהפוך את הכל לאלוקות. לטהר את הטמא. ואולי זה יכול גם להסביר את העניין שנאמר זאת חוקת התורה, שכאילו אותו עניין של פרה אדומה הוא כולל את כל התורה כולה, כי זה השורש של הכל.

ומתוך התהליך הזה נוכל ללמוד המון דברים. וצריך להתבונן ולדקדק בפרטי העניין כדי לחקור ולהוציא עוד ועוד מתוך מה שהתורה מלמדת אותנו. וכך נוכל לדעת כיצד להפוך לאנשים טהורים יותר.

מתוך האזוב למשל נוכל ללמוד שאסור לזלזל באף יהודי, כיוון שגם הקטן שבקטנים הוא סוג של אזוב שאם נטבול אותו במי התורה, הוא יוכל לגדול, להתעלות ולהיטהר. וגם הטמאים יכולים להיטהר אם רק יזו עליהם מי פרה אדומה.

מתוך הטבילה במים נלמד שכדי לצמוח ולעשות שינוי אמתי לטובה מוכרחים לטבול במים של התורה. שהרבה אנשים מנסים לעשות שינוי בכוחות עצמם, הם רוצים להפוך לאנשים טובים יותר או להשפיע וכו’, אבל כדי שהשינוי יהיה אמתי וטוב, הוא מוכרח לבוא מתוך התורה הקדושה.

מתוך עניין האיש הטהור נלמד שמוכרחים לבדוק היטב ממי אנו מושפעים ומי מדריך אותנו. לצערנו ישנם הרבה אנשים שמתיימרים להיות צדיקים גדולים וללכת בדרך התורה, למרות שבפועל הם רחוקים מאוד מכך. וכאשר אנו מושפעים מהם, אנו עלולים לקבל מהם את הדרכים הלא טובות בלי לשים לב כלל שמשהו לא בסדר. לכן עלינו לחקור היטב ולדקדק כדי למצוא תלמיד חכם ירא שמיים שידריך אותנו.

מתוך עניין האהל נלמד שהסביבה מאוד משפיעה. לכן צריך לעצב לנו סביבה מתאימה ותומכת. בין אם אלו אנשים תומכים שיעזרו לנו להתקדם או לכל הפחות שלא יפריעו לנו בתהליך, ובין אם אלו דברים גשמיים שנמצאים סביבנו.

הרי ברור לכולנו שאדם שנמצא בבית שבו יש אנשים שמדברים בגסות וזלזול, מכשירי תקשורת שונים שמציגים דברי טומאה, אוכל לא כשר, כלי מטבח לא מוכשרים, תמונות שאינן מתאימות לרוח התורה ושאר דברים גרועים, ויוצא שאין כמעט שום סממן יהודי באותו בית, בוודאי שיהיה לו קשה מאוד לעבור תהליך של התקרבות להשם יתברך. לכן צריך לעצב את המקום כך שיאפשר לנו לעבוד את השם יתברך בצורה נוחה וטובה.

מעניין הכלים נלמד שלא צריך להדחיק ולשכוח את הכישורים והיכולות שלנו. שכל אחד יכול לקחת את הדברים שהוא טוב בהם, הדברים שהוא אוהב, הדברים שרכש לעצמו, ולהפוך אותם לתשמישי קודש. כמו שלוקחים עור של בהמה ועושים ממנו ספרי תורה, תפילין ומזוזות, כך נוכל לקחת את הדברים הבהמיים שהתעסקנו בהם, וכעת נהפוך אותם לדברי קודש.

ומעניין הנפשות נזכור שיש הרבה אנשים סביבנו שלא זכו לטעום מהטעם המתוק של התורה. ויתכן שאנחנו הסיכוי היחיד שלהם להתעורר ולהבין. אולי הכל תלוי בנו ואולי באפשרותנו לקחת את האזוב הקטן שנמצא לידנו ולהפוך אותו לאיש טהור. לכן יש עניין לזכות את הרבים ולתת להם לטעום ממתיקות התורה.

אנשים חושבים “מי אני ומה כבר אני יכול להועיל”, אבל זה כלל לא נכון, כיוון שלכל יהודי יש חלק מיוחד בתורה ואותו הוא יכול לשתף עם אחרים ולזכות אותם. לפעמים דווקא האנשים הפשוטים הם אלו שהכי מצליחים להשפיע ולעשות שינוי. לכל יהודי יש כישורים מיוחדים ותכונות נפלאות שאיתם הוא יכול להצמיח ולהביא שפע גדול לעולם.

כך אנו יכולים לצמוח ולהתעלות, להשפיע, להיטהר ולטהר. ובצורה כזו נוכל להפוך את כל העולם לטוב יותר ולזכות להביא את הגאולה השלמה במהרה בימינו. השם יתברך יזכה אותנו להיטהר בכל המובנים, נזכה לאפר פרה אדומה שיטהר אותנו כך שנוכל לעלות לבית המקדש בקדושה ובטהרה ולעבוד שם את עבודת הקודש בשמחה במהרה בימינו אמן.

אודות כותב המאמר : ראובן (רוני) פיזנטי

אברך ויוצר שכותב מהלב עם המון אהבת ישראל. מחבר הספרים ״מחפשים את האמת״ ו״מהפרשה לחיינו״. מעביר שיעורים בגמרא ובהלכה בבית המדרש ״בית להשם״ בנתיבות. למידע נוסף

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 • מחפשים את האמת – דיסק שמע

 • פרסומים אחרונים

 • שיר חיזוק – אל תתעלם

 • זכות הלימוד ודברי התורה

  • לעילוי נשמת דניאל בן ג׳ולי
  • להצלחת אופיר שלמה סוויסה בן אסתר
  • להצלחת יצחק שגיא זוזוט בן צביה סלביה
  • להצלחת ברוך אדרי בן עישה
  • להצלחת שמעון אלמליח בן אסתר
  • להצלחת שלמה כהן בן סימי

  למידע על בית המדרש ולתרומות לחצו כאן.

 • איך להיות מאושרים

 • כניסת מנהלים